EHP-Environment Oy

Tuotekuja 9, 90410 OULU
puh 045 6701302
risto.hiljanen@ehpenvironment.com
www.ehpenvironment.com

Ympäristöturvallisuuden ja ympäristömittauksen osaaja, jonka vahvuuksia ovat kaivosteollisuuden pinta- ja pohjavesivesien mittaaminen, patoturvallisuuteen liittyvät mittaukset sekä sään mittaaminen. Datan siirto langattomasti ja datan visualisointi sekä datan analysointi ovat ydinosaamistamme.

Specialist of environmental safety and environmental monitoring. The key areas of our services are surface and ground water monitoring, dam safety monitoring and weather monitoring. Data wireless transfer and data visualization as well as data analysis are our core competence.

http://www.ehp-tekniikka.fi