Geologian tutkimuskeskus

PL 96, 02151 ESPOO
puh 029 503 2544
marie-louise.wiklund@gtk.fi
www.gtk.fi

Geologian tutkimuskeskus (GTK) luo geologisella osaamisella menestystä asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Palvelevana osaamiskeskuksena GTK on geologisten luonnonvarojen ja niiden kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. Asiakaslähtöinen toimintamme luo ratkaisuja, uutta elinkeinotoimintaa ja kestävää kasvua.

GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen asiantuntijaorganisaatio. GTK:laisia on n. 420, ja toimintamme on valtakunnallista ja kansainvälisesti aktiivista. Katso myös www.gtk.fi

http://www.gtk.fi