Sotkamo Silver Oy

Hopeatie 20, 88600 SOTKAMO
puh +358 400 91 88 50
etunimi.sukunimi@silver.fi
www.silver.fi

Sotkamo Silver Oy rakentaa Suomen ensimmäistä hopeakaivosta Sotkamoon. Rakennuspäätös tehtiin talvella 2018 ja tuotannossa kaivos on lopputalvesta 2019. Kaivoksen vuosituotanto on aluksi noin 350 000 t malmia, mitä nostetaan 450 000 t uuden ympäristöluvan myötä arviolta vuonna 2020. Avolouhinta, maanalainen tuotanto ja murskaus tehdään urakoitsijan voimin, malmin rikastus tehdään omana työnä. Myyntituotteina syntyy hopea-lyijy-kulta ja sinkki-hopea -rikasteita. Päätuotetta hopeaa on rikasteessa noin 1.5 Moz, eli 45 tonnia.

Tuotannon alussa omaa henkilöstöä kaivoksella on noin 40 ja urakoitsijoita saman verran. Tuotannon nostoon tarvitaan lisäväkeä lähivuosina. Kaivoksen tunnetut malmivarat riittävät 6-7 vuoden tuotantoon. Malmipotentiaalia on tunnetun esiintymän syvyysjatkeella. Yhtiöllä on lisäksi varauksia ja valtauksia noin 25 km pitkällä Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeellä, jolla tunnetaan yli 20 muuta malmiaihetta. Jos työpaikka, harjoittelupaikka tai opinnäytteen tekopaikka hopeakaivoksella Sotkamossa kiinnostaa, meidät löydät ständiltä B-143. Tuotteet / palvelut: Kaivostoiminta, Metallimalmien louhinta ja rikastus, Malminetsintä, Tutkimus ja kestävä kehitys, Pato- ja allasrakennuttaminen

http://www.silver.fi