Suomen ympäristökeskus

puh 0295 251 000
kirjaamo.syke@ymparisto.fi, neuvonta.syke@ymparisto.fi
www.syke.fi

Tärkein tehtävämme on ratkaista yhteiskunnan polttavia kysymyksiä, joilla on vaikutusta ympäristöön. Tarjoamme julkiseen ja yksityiseen päätöksentekoon välttämätöntä tietoa, monitieteistä osaamista ja asiantuntevaa palvelua. Kaikkein eniten käytetään SYKEn maan kattavia hydrologisia raportteja ja ennusteita, jotka perustuvat valtavaan tietovarantoon ja hydrologisiin malleihin. Järjestelmä on kehitetty laskemaan ja ennustamaan myös kaivosalueiden vesitaseet ja päästöjen kulkeutumisen. SYKE on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jossa työskentelee 580 osaavaa asiantuntijaa ja tutkijaa neljässä toimipisteessä: Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

http://www.syke.fi