Teollisuustaito Oy

Kerhäämöntie 7, 87400 KAJAANI
puh +358 40 723 4008
annika.hamalainen@teollisuustaito.fi
www.teollisuustaito.fi

Teollisuustaito Oy tuottaa käytännön vahvaan kokemukseen pohjautuvia asiantuntijapalveluita kaivos- ja prosessiteollisuuden toimijoille. Yrityksen päätoimialoja ovat tuotantolaitosten operatiivisen toiminnan saattaminen parhaaseen mahdolliseen tuotantotehokkuuteen. Tuotantotehokkuus saavutetaan sovittamalla tuotannolliset ja kunnossapidolliset toiminnot yhteen siten, että käytettävissä oleva operatiivinen aika on mahdollisimman suuri. Tämä mahdollistuu hyvällä operatiivisella toiminnan suunnittelulla ja toteutuksella, sekä tuottavien ja työssä hyvinvoivien organisaatioiden saavutusten myöstä. Teollisuustaito Oy antaa omien kokeneiden ammattilaisten tiedot ja taidot sinun yrityksesi käyttöön. PALVELUT: asiantuntijapalvelut kaivos- ja prosessiteollisuuden toimijoille, kaivosten vesienkäsittely ja ympäristötekniikka, työturvallisuuskäytäntöjen luominen, tarkastaminen ja kouluttaminen, projektijohto ja projektien toteutus

http://www.teollisuustaito.fi