Veolia Water Technologies, Aquaflow Oy

Ruosilantie 1A, 00390 HELSINKI
puh 040 5576 536
pauli.hyvarinen@veolia.com
www.veoliawatertechnologies.fi

Veolia Water Technologies, Aquaflow Oy:n vedenkäsittelypalvelut/kaivosvesien käsittely:
Veolia tarjoaa kaivos- ja metalliteollisuudelle monipuolisia ratkaisuja kuten esim. raskasmetallien poistoa Actiflo®-selkeytyksellä, biologista typenpoistoa AnoxKalnesTM MBBR:llä (=Moving Bed Biofilm Reactor), Evaled®-haihduttimia sekä vuokraa siirrettäviä vesilaitoksia.

Veolia – Creating Water Treatment Technologies for the Mining Industry
Veolia offers specialized water treatment solutions like Actiflo® clarification for heavy metal removal, AnoxKalnesTM MBBR (= Moving Bed Biofilm Reactor) for nitrogen removal, Evaled® evaporators and Emergency/Planned and Multi-year Mobile Water Services.

http://www.veoliawatertechnologies.fi